Matematická olympiáda

Odevzdávací Systém Matematické Olympiády

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů účastníků Matematické olympiády je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208.

Podle Organizačního řádu MO vydaného Ministerstvem školství souhlasí účastníci MO (případně jejich zákonní zástupci) s poskytnutím následujících osobních údajů v souvislosti s organizováním soutěže: jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště, kontaktní adresa (e-mailová), název a adresa navštěvované školy. Také souhlasí s uvedením následujících údajů ve zveřejněných výsledkových listinách: jméno, příjmení, umístění, název a adresa navštěvované školy.

Ke všem údajům budou mít přístup pouze organizátoři MO. Data nebudou předávána třetím stranám a budou uchovávána maximálně 2 roky po konci příslušného ročníku MO. Tento odstavec se netýká zveřejněných výsledkových listin.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu osmo@mo.mff.cuni.cz. Údaje z již zveřejněných výsledkových listin nicméně není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo:

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.